Graphic Design - Graafisen suunnittelun palvelut

Graphic Design

Toteutamme asiakkaillemme toiveiden mukaisesti erilaisia graafista suunnittelua vaativia materiaaleja ja kokonaisuuksia.

Materiaalit voidaan toteuttaa yhteistyössä asiakkaan kanssa siten, että konseptointivaiheessa asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ja esittää toiveita. Konseptointivaiheeseen voi sisältyä kilpailijakartoitus.

Jos asiakkaalla ei ole käytössään graafista ohjeistuista, niin voimme tuottaa sellaisen. Graafisen ohjeistuksen avulla voidaan varmistua siitä, että tuotettavat materiaalit ovat ulkoasultaan yhteneväisiä.

Käyntikortit, tarjouskansiot, dokumenttipohjat, esitteet, julisteet, banderollit, animaatiot, jne.

Käytämme Adoben ja Microsoftin korkeatasoisia työkaluja. Yhteistyökumppaneidemme kautta myös materiaalien painattaminen on mahdollista.